ADR VESZÉLYES ÁRU BIZTONSÁGI TANÁCSADÁS

+36-30-472-9443

info@adrfuvarozas.hu

    LEGGYAKORIBB KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

A 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet a veszélyes áruk közúti, vasúti, vagy belvízi szállításával kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások számára biztonsági tanácsadó kinevezését írja elő.

Az ebben érintett tevékenységek az alábbiak:
– feladás (fuvaroztatás)
– csomagolás
–  járműbe, hajóba, vasúti kocsiba történő berakás, illetve abból való kirakás
– tartány töltése, ürítése
szállítás (fuvarozás)

A tanácsadói tevékenységet csak az adott veszélyes áru – osztályokra kiállított, le nem járt érvényességű bizonyítvánnyal rendelkező, hatóság által is regisztrált tanácsadó jogosult végezni. A megfelelő tanácsadó szerepel a Nemzeti Közlekedési Hatóság névjegyzékében.

A képesítésem közúton az alábbi osztályokra érvényes:

– 2 osztály: gázok
– 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 és 9 osztályok

3 osztály: gyúlékony folyékony anyagok
4.1 osztály: gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és érzéketlenített, szilárd robbanóanyagok
4.2 osztály: öngyulladásra hajlamos anyagok
4.3 osztály: vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok
5.1 osztály: gyújtó hatású (oxidáló) anyagok
5.2 osztály: szerves peroxidok
6.1 osztály: mérgező anyagok
6.2 osztály: fertőző anyagok
8 osztály: maró anyagok
9 osztály: különféle veszélyes anyagok és tárgyak

A vállalkozásoknak a biztonsági tanácsadó kinevezéséről 15 napon belül írásban tájékoztatnia kell a Nemzeti Közlekedési Hatóságot. A kinevezést a tanácsadónak is írásban igazolnia kell. Ugyanez érvényes a tanácsadói kinevezés megszüntetésére is.

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás – ADR 1.8.3. szakasz 1. pontja írja elő “minden vállalkozásnak, amely veszélyes árut közúton fuvaroz, szállít vagy ahhoz kapcsolódó csomagolást, berakást, töltést vagy kirakást végez, egy vagy több veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót kell kineveznie”.

Igen, a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló 25/2014. (IV.30) NFM rendelet 3. § (2) alapján a vállalkozás köteles a tanácsadó személyének kijelöléséről, a tanácsadói kijelölést érintő változásról a kijelöléstől vagy a kijelölést érintő változástól számított tizenöt napon belül a közlekedési hatósághoz bejelentést tenni. A bejelentéshez csatolni kell a kijelölésnek vagy a kijelölést érintő változásnak a tanácsadó általi elfogadásáról szóló nyilatkozatot.

A tanácsadói tevékenység spektrumát az említett kormány rendelet részletesen meghatározza. Alapvető funkciója az őt kinevező vállalkozás veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenységének folyamatos felügyelete, ezen keresztül pedig legfőképpen az alábbi feladatok ellátása:

Szabályzatok, munkaköri dokumentációk

Tanácsadói feladatként jelenik meg az érintett munkatársak részére előírt szabályzatok meglétének, megfelelőségének vizsgálata is. A tanácsadó közreműködik a hatályos veszélyes áru – előírásokat maradéktalanul tartalmazó munkaköri dokumentáció(k) kidolgozásában.

Képzések szervezése

Az ADR kétévente (de esetenként ettől nagyobb gyakorisággal is) képzés elvégzését írja elő valamennyi, a szállításban érintett munkatárs számára, legyen szó beosztottakról, vagy a vállalkozás felelős vezetőiről. Az előírás a mentességeket élvező (1.1.3.6; 3.4; 3.5) vállalkozásokra is érvényes, tehát azon cégek is kötelesek elvégeztetni a rendszeres tanácsadói képzéseket, melyeknél a tanácsadó folyamatos kinevezése egyébként nem előírt. A képzések megtörténtét, a képzési dokumentumok meglétét és megfelelőségét az erre jogosult hatóságok ellenőrzik.

Az ADR oktatásokat kizárólag ADR veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó végzettséggel rendelkező szakember tarthatja meg.

ADR oktatások fajtái:

  • általános tájékoztató oktatás: a személyzetnek meg kell ismernie a veszélyes áruk fuvarozására/szállítására vonatkozó előírásokat;
  • munkakörre (feladatra) szakosított oktatás: személyzetet feladatával és felelősségével arányban álló részletességgel ki kell oktatni a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályzatok előírásaira;
  • biztonsági képzés: a személyzetet ki kell oktatni a veszélyes áruk által képviselt veszélyekről és kockázatról azzal arányban, hogy a veszélyes áruk szállításakor, be- vagy kirakodásakor bekövetkező baleset esetén mekkora a sérülés veszélye, illetve mennyire van kitéve a veszélyes áru hatásának.

Az ADR oktatást rendszeres időközönként szükséges tartani, valamint munkába állás előtt, új veszélyes áru szállítása esetén, illetve baleset bekövetkezése után.

ADR oktatást kell kapniuk a veszélyes áru szállításában résztvevő dolgozóknak:

  • adminisztrációt végzők, ügyintézők, fuvarszervezők
  • be- és kirakodók, árukezelők, csomagolók, töltők
  • gépjárművezetők, jármű személyzet
  • jármű/tartánykocsi üzemben tartók

NEM TALÁLJA A VÁLASZT?
KÉRDEZZEN A SZAKÉRTŐTŐL!

+36-30-472-9443

Veszélyességi osztálytól függetlenül tudok segíteni és tanácsot adni bármilyen áru szállításával kapcsolatban.